Fabrieksgarantie en Laagste Prijs Garantie

Fabrieksgarantie

De garantie per stoel is te vinden in de productinformatie per stoel. Vanwege de verscheidenheid aan producten kunnen leveranciers verschillende fabrieksgarantietermijnen hebben. 


Laagste Prijs Garantie

Heb je producten bij ALLEeetkamerstoelen.nl gekocht en tref je elders in Nederland binnen 30 dagen na aankoop hetzelfde product, voor een lagere verkoopprijs aan, dan betaalt ALLEeetkamerstoelen.nl je het prijsverschil terug. Wil je aanspraak maken op de Laagste Prijs Garantie dan geldt:

- Indien de elders aangetroffen producten daar goedkoper worden aangeboden, dan dient dit aan ALLEeetkamerstoelen.nl te worden gemeld binnen 30 dagen na aankoop.
- De elders aangetroffen producten moeten volkomen identiek zijn aan de gekochte producten en moeten direct leverbaar zijn op hetzelfde adres.
- De elders aangetroffen identieke producten moeten onder dezelfde secundaire voorwaarden (bezorging, garantie e.d.) worden geleverd.
- Een duidelijk document dient te worden overlegd, waaruit blijkt waar en wanneer deze producten zijn aangetroffen en tegen welke verkoopprijs en voorwaarden. Het prijsverschil dient voor ALLEeetkamerstoelen.nl goed controleerbaar te zijn.


ALLEeetkamerstoelen.nl is gerechtigd de Laagste Prijs Garantie af te wijzen indien:

- De lagere verkoopprijs tot stand is gekomen door toepassing van een laagste prijs garantie regeling of soortgelijke regeling door de aanbieder, of er sprake is van een afprijzing van tijdelijk aard van het betreffende artikel, in de vorm van een uitverkoop of individuele onderhandeling.
- Het vermoeden van misbruik of frauduleus handelen bestaat.

ALLEeetkamerstoelen.nl behoudt zich het recht voor om de Laagste Prijs Garantie tussentijds aan te passen en om alvorens tot uitbetaling van een prijsverschil te besluiten, een proefaankoop te doen bij de aanbieder die volgens jou de identieke producten en/of diensten tegen een lagere verkoopprijs aanbiedt.